Thanh Bùi

Mình vừa nộp hồ sơ lên web 5 ngày mà đã hơn 10 lượt gọi từ các công ty. Website thật hữu ích!