Lao động phổ thông

Tuyển Gấp Công Nhân Làm Vườn Rau, Hoa, Dâu Tây, Tại Đà Lạt (Bao Ăn Ở)