Photo

Hồ Như Đăng Thiết kế Thời trang

Quản lý CV-HO-NHU-DANG-1-1.pdf
Contact

Send Message

To contact this candidate email ben.design83@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Am hiểu về các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực bán lẻ.
Có kỹ năng quản lý, điều hành, trainning và làm việc theo nhóm.
Có kỹ năng phân tích, thiết lập chính sách, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển sản phẩm và thương hiệu..
Nắm bắt tốt các xu hướng thời trang, có thẩm mỹ và cẩn thận trong công việc.
Luôn học hỏi và tiếp thu các phương pháp kinh doanh và bán hàng mới.
Có khả năng chịu áp lực cao để hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong công việc.
Có tinh thần cầu tiến và luôn muốn học hỏi để hoàn thiện thêm bản thân

Kinh Nghiệm

05/2015 Quản lý bán hàng at Công ty thời trang Sơn kim

Tổ chức triển khai, thực hiện các kế hoạch kinh doanh của Công ty mà BGĐ công ty đề ra.Lên các chương trình bán hàng để chạy đủ target.
Tổ chức triển khai, hướng dẫn các chương trình chăm sóc khách hàng, thu thập, quản lý database. Xây dựng chiến lược bán hàng dựa trên database.
Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị lên BGĐ công ty. Từ đó đề xuất các chương trình bán hàng, chăm sóc Khách hàng Marketing lên BGĐ nhằm thúc đẩy doanh số theo các chỉ tiêu công ty đề ra.
Phân tích đánh giá chương trình Marketing, tỷ lệ mua hàng, giá trị đơn hàng.
Kiểm tra doanh thu, doanh số và thương hiệu.
Theo dõi doanh thu và doanh số hàng ngày, đôn đốc đội ngũ bán hàng bán doanh thu đúng tiến độ, chỉ tiêu Ban Giám Đốc đưa ra.
Tổng kết, đánh giá sản phẩm để phản hồi với phòng thiết kế.
Triển khai, giám sát việc trưng bày show window, manocanh.
Tuyển dụng, đào tạo nhân viên, đảm bảo nhân viên đủ cung cấp cho công ty.
Kiểm tra và giám sát nhân sự..
Thông báo và thi hành các quyết định của Phòng Nhân Sự như: Thôi việc, thông báo đi training, điều chuyển, xử lý nhân viên vi phạm,..v.v….
Phát triển hệ thống bán lẻ: tìm mặt bằng, thương lượng và làm việc với Chủ nhà cho thuê, tuyển dụng, training nhân viên tại các tỉnh, khu vực mới.
Báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tuần, tháng, năm
Báo cáo tình hình hàng hóa: nhanh – chậm theo tháng, quý, năm