Photo

Dương Hoàng Trí Nhân viên đặt hàng

phường 9, Trà Vinh, Việt Nam
Contact

Send Message

To contact this candidate email Duonghoangtritv12345@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

– Họ và tên: Dương Hoàng Trí

– Sinh ngày 11/6/1996

– Là sinh viên trường đại học Trà Vinh, chuyên ngành quản trị văn phòng bậc Cao đẳng.

Kinh nghiệm làm việc:

– Nhân viên thời vụ 2 tháng ở Văn phòng đăng ký đất đai ở Châu Thành, Trà Vinh.

– Nhân viên môi giới bất động sản ở công ty MST INVEST 3 tháng.

– Nhân viên kinh doanh 2 tháng ở Mobifone Trà Vinh.