Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Nhân Viên Vận Hành Máy Ép Kim Loại (Tiếng Nhật – Hà Nam)