Nghệ thuật / Thiết kế / Giải trí

Nhân Viên Kỹ thuật gia công thấu kính – ép nhựa (Cơ khí, điện)