Dịch vụ khách hàng

NHÂN VIÊN ĐIỀU TRA VÀ XỬ LÝ TÍN DỤNG – KIÊN GIANG