Lao động phổ thông

CẦN Gấp 30 người chăm sóc rau hoa, củ quả (Bao ăn ở)