Lao động phổ thông

Cần gấp 30 công nhân làm vườn rau, cà chua (Bao Ăn Ở)