Nông nghiệp / Lâm nghiệp

[NAM] NHÂN VIÊN KINH DOANH (THỊ TRƯỜNG: HÀ NỘI, BA VÌ, PHÚ THỌ, VĨNH PHÚC, THANH HÓA, NGHỆ AN)