Lao động phổ thông

Tuyển 50 công nhân chăm sóc rau, hoa, củ quả (Bao ăn ở)