Điện / Điện tử

Kỹ Sư Vận Hành Trạm Bơm/ Kỹ Sư Điện – Làm Việc Tại Nông Trường Xã La Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai