Quản lý điều hành

[HCM] Giám Đốc Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông (Thu nhập hơn 800tr/ 1 năm)