Lao động phổ thông

Tuyển gấp người làm vườn rau,hoa tại đà lạt lương cao bao ăn ở