Lao động phổ thông

Tuyển gấp người làm vườn rau hoa tại đà lạt.lương cao bao ăn ở