Lao động phổ thông

Cần gấp công nhân làm vườn rau, cà chua tại Đà Lạt (Bao Ăn Ở)