Nông nghiệp / Lâm nghiệp

(Công Ty Thành Viên) THỰC TẬP SINH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ (Tại Rừng Tà Rục, Cam Lâm, Khánh Hòa)