Dệt may / Da giày / Lao động phổ thông

TUYỂN DỤNG LĐPT MAY VÀ RÁP TỦ VẢI