Dệt may / Da giày

CÔNG NHÂN NGÀNH SỢI KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM