Lao động phổ thông

Tuyển 50 Công Nhân làm vườn rau, hoa tại Đà Lạt ( Bao ăn ở)