Lao động phổ thông

Tuyển 50 công nhân chăm sóc rau, hoa (Bao ăn ở)