Lao động phổ thông

Tuyển người làm vườn rau,hoa, củ quả tại Đà Lạt (Bao Ăn Ở)