Lao động phổ thông

Tuyển 30 Công Nhân làm vườn rau, hoa tại Đà Lạt ( Bao ăn ở)