Mới tốt nghiệp / Thực tập

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện – Điện Tử (Cà Mau)