Mới tốt nghiệp / Thực tập

Nhân Viên Kinh Doanh – Thái Nguyên