Mới tốt nghiệp / Thực tập

[SCG INTER VN] Nhân Viên Kỹ Thuật – Chăm Sóc Khách Hàng (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)