Mới tốt nghiệp / Thực tập

[PHỔ YÊN-THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN] NHÂN VIÊN BÁN HÀNG