Mới tốt nghiệp / Thực tập

[Xương Giang, Thành Phố Bắc Giang] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng